Is de werkplek nog het juiste ijkpunt voor de NFC?


Tijdens dit programmaonderdeel staat een discussie over toekomstige ratio’s en kengetallen centraal. NFC Index publiceert haar Index Kantoren op basis van de kosten per werkplek. In de afgelopen jaren ziet zij een verandering/vernieuwing van werkplekconcepten waarmee de ratio kosten per werkplek aan betekenis kan verliezen. Het begrip werkplek wordt steeds meer verruimd en medewerkers kunnen hun activiteiten op verschillende locaties verrichten. NFC Index ziet daarmee de belangstelling verschuiven naar nieuwe kengetallen, die uniform uitlegbaar en te standaardiseren zijn en verdere ondersteuning kunnen bieden aan de behoefte van de gebruiker.  

De gespreksleider van de discussie is Dave Venmans. Hij is Stafdirecteur Facilities en is eindverantwoordelijk voor het vastgoed en de facilitaire dienstverlening van KPMG in Nederland. Met zijn achtergrond als Master of Business Administration heeft Dave grote affiniteit met kengetallen en de vertaling naar facilitaire procesverbetering en structurering. Deze eigenschap zet hij maximaal in als voorzitter van de NFC Index, die jaarlijks het actuele ijkpunt van de facilitaire kosten in Nederland publiceert. 
  Dave Venmans
Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
Facility for Future wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2016 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie